Rob Gronkowski apologizes. The Bills discuss his hit on T White.

Rob Gronkowski apologizes. The Bills discuss his hit on T White.
Published: 6:11 PM EST December 3, 2017