Anthony Lynn takes over as Bills OC

Anthony Lynn takes over as Bills OC